Kiezen voor een beroep in de grond-, weg- en waterbouw

Op deze pagina vind je informatie over beroepen, de kans op werk en ontwikkelingen in de sector. Je ziet welke talenten je nodig hebt en welke opleidingen er zijn. Wil je aan de slag in deze sector, dan vind je hier tips voor meer informatie en zij-instroom.

Afbeelding
Tekst Kiezen voor de grond-, weg- en waterbouw met een vakman

De grond-, weg- en waterbouw (GWW) werkt aan het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van (water)wegen, de infrastructuur.
Het gaat om:

 • het bouwrijp maken van bouwgrond;
 • het leggen van kabels en buizen;
 • het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van (spoor)wegen, bruggen, viaducten, dijken, kanalen en andere waterwegen zoals rivieren;
 • het uitvoeren van baggerwerkzaamheden.

Het wordt ook wel civiele techniek genoemd.

Er werken veel vakmensen in de grond-, weg- en waterbouw, zoals:

 • Hulparbeider, opperman
 • Heier
 • Grondverzetmachinist voor bijv. een graafmachine
 • Kraanmachinist
 • Stratenmaker
 • Rioleringsmedewerker
 • Betonwerker
 • Boormeester
 • Bronbemaler

Voorbeelden van beroepen voor het ontwerp, voorbereiding en projectleiding in de grond-, weg- en waterbouw zijn:

 • Uitvoerder, projectleider
 • Opzichter
 • Adviseur civiele techniek
 • Tekenaar, BIM-modelleur (Bouw Informatie Model)
 • Werkvoorbereider, calculator
 • Landmeter
 • Ontwerper-constructeur civiele techniek
 • Bodemkundig onderzoeker en saneerder
 • Betontechnoloog

De overheid geeft meestal opdracht voor GWW werk. Hiervoor zijn ambtenaren nodig, zoals:

 • Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
 • Planoloog, landschapsarchitect
 • Vergunningverlener

Wil je meer weten over werk in de bouw van woningen, kantoren, scholen en andere bedrijfsgebouwen? Kijk dan bij Kiezen voor de bouw.

Zoek je beroepeninformatie over het aanleggen en onderhouden van technische installaties en systemen zoals sanitair, verwarming en zonnepanelen? Ga dan naar Kiezen voor de installatietechniek.

Kans op werk

Er is veel vraag naar medewerkers GWW. Daarbij gaat het vooral om onderhoud, beheer en renovatie van wegen, bruggen, tunnels, sluizen en duikers.

In de GWW werken mensen met een vast of flexibel contract. Ongeveer 15% werkt als zelfstandige. In de wegenbouw wordt veel ’s nachts gewerkt.

Kijk ook op leerwerkloket.nl/kans-op-werk

Afbeelding
Kaart van Nederland met kleurtjes kans op werk in de GWW
Grond-, weg- en waterbouw, 4e kwartaal 2022. (bron: UWV)

Ontwikkelingen

 • Energietransitie. Er komen veel zonneparken en windmolens bij. In de voorbereiding is bodemonderzoek nodig. Medewerkers GWW maken de terreinen bouwklaar en leggen wegen aan. Daarnaast moeten er nieuwe kabels en buizen worden gelegd om elektriciteitsnetten uit te breiden en te verzwaren. Gebouwen worden aangesloten op het warmtenet en slimme netwerken. En er komen laadpalen bij. Voor al deze werkzaamheden moeten straten opengebroken en gedicht worden. Hiervoor zijn stratenmakers nodig.
 • Digitalisering. In de grond-, weg- en waterbouw werk je samen met verschillende andere partijen in de bouw en installatietechniek. Digitale uitwisseling van gegevens helpt bij de samenwerking tussen partijen in een bouwproject. Het belangrijkste voorbeeld is BIM: Bouw Informatie Model.
 • Robotisering. Voor het aanleggen van een klinkerweg zijn er machines, die het werk van de stratenmaker verlichten. De stratenmaker legt de stenen in de machine, die de straat als een tapijt neerlegt. Het is echter niet voor alle straten geschikt, waardoor ook het handwerk blijft bestaan.

Talent voor de de grond-, weg- en waterbouw

 • Gevoel en interesse voor techniek
 • Handig zijn
 • Kwaliteitsgericht
 • Verantwoordelijk
 • Flexibel
 • Sociaal vaardig: samenwerken met collega’s, omgaan met klanten
 • Gemotiveerd zijn om te leren
 • Veilig werken
 • Fysiek in orde

Het is vaak fysiek zwaar werk. Veelal is een rijbewijs nodig.

Opleidingen voor de grond-, weg- en waterbouw

Mbo - Infra (mbo 2/3)

 • Vakman fundering (2)
 • Vakman GWW
 • Machinist grondverzet (3)
 • Machinist hijswerk (3)
 • Stratenmaker
 • Asfaltafwerker (2)
 • Machinist wegenbouw (3)

Mbo - Middenkader (mbo 4)

 • Middenkaderfunctionaris landmeetkunde
 • Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw
 • Middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw
 • Uitvoerder bouw/infra

Hbo en universiteit

(associate degree (2-jarig), bachelor en master)

 • Civiele techniek

Aan de slag in de grond-, weg- en waterbouw

Er zijn ook trajecten voor zij-instromers die goede mogelijkheden bieden voor werkzoekenden. Sommige werkgevers leiden vakkrachten zelf op, in combinatie met een opleider of samen met andere bedrijven.

Wie betaalt de opleiding?

Kijk op leerwerkloket.nl voor informatie over financiële regelingen.

Wil je persoonlijk advies?

Maak dan een afspraak bij een Leerwerkloket bij jou in de buurt.

Contact opnemen met Leerwerkloket

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met UWV Arbeidsmarktinformatie (mei 2023).