Over ons

Het Leerwerkloket helpt en adviseert werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen met vragen over o.a. omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan bij ons terecht. Elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV. Er zijn 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land.

Het Leerwerkloket helpt iedereen met Leven Lang Ontwikkelen

Om langdurig en duurzaam actief te zijn op een snel veranderende arbeidsmarkt is het van groot belang dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen. Veranderend werk kan leiden tot ontslag en ontslag kan leiden tot (langdurige) werkloosheid.

Het Leerwerkloket adviseert werkzoekenden, werknemers, scholieren, studenten en ondernemers over om- en bijscholing, werkend leren en leerwerktrajecten.

De adviseurs van de Leerwerkloketten voeren o.a. loopbaan-/arbeidsmarktadviesgesprekken, nemen competentietesten af, helpen bij het maken van een cv en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken, geven groepsvoorlichting en bouwen mee aan totstandkoming van regionale leerwerktrajecten met ondernemers.

Het Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband

Het Leerwerkloket is in 2005 ontstaan vanuit het Programma Leren en Werken van ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In opdracht van ministerie SZW faciliteert UWV de Leerwerkloketten met een Landelijk Team Leerwerkloketten. UWV is geen eigenaar. Iedere arbeidsmarktregio heeft een Leerwerkloket en ieder Leerwerkloket wordt door minimaal drie partners gefinancierd. Deze drie kernpartners zijn overal hetzelfde. Namelijk: Gemeente(n), ROC en UWV. Gezamenlijk vormen deze partners het Leerwerkloket.

Het Leerwerkloket als spin in het web

Het Leerwerkloket is als een spin in het regionale web van opleidingen. Het ROC is dan wel altijd één van de kernpartners, dat betekent niet dat klanten alleen maar worden doorverwezen naar dat ROC. Interne bedrijfsopleidingen, deeltijd opleidingen, branche erkende opleidingen voor mensen met of zonder startkwalificatie maar ook cursussen, bij- en omscholingstrajecten behoren allemaal tot het netwerk van de Leerwerkloketten.

Het Leerwerkloket heeft een breed netwerk

Het netwerk van de Leerwerkloketten bestaat niet alleen uit onderwijs, gemeente(n) en UWV. Veel Leerwerkloketten hebben goede samenwerkingsverbanden met werkgevers die leerwerktrajecten aanbieden. Zo heeft Leerwerkloket Midden-Brabant zes regionale ondernemers als ambassadeur aangesteld. Deze ondernemers hebben Leven Lang Ontwikkelen hoog in het vaandel staan en bewijzen dat in de dagelijkse praktijk. Als ambassadeurs van het Leerwerkloket brengen zij de dienstverlening van het Leerwerkloket onder de aandacht bij collega ondernemers in de regio.

Het Leerwerkloket zit overal

In totaal zijn er 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land. Het Leerwerkloket is ook niet verbonden aan een vaste locatie. Zo vind je bijvoorbeeld de dienstverlening van Leerwerkloket Twente op wel vijf locaties in de regio. En daarbij proberen we alles zo laagdrempelig mogelijk te houden. Denk bijvoorbeeld aan inloopspreekuren bij het ROC of in de bieb, maar ook aan een bustour waarmee werkzoekenden met een (om)scholingsvraag kennis kunnen maken met bedrijven in de regio of een Skills Navigator Bootcamp in Rotterdam waarin werkzoekenden op basis van skills kunnen worden gekoppeld aan werkgevers in de haven.

Een groot aantal Leerwerkloketten werkt vanuit een UWV locatie. En bij ieder Leerwerkloket werkt altijd iemand van het UWV. Het contact is dus zo gelegd.

Contactgegevens van alle Leerwerkloketten vind je hier.