Kiezen voor een beroep in de zorg

Op deze pagina vind je informatie over beroepen, de kans op werk en ontwikkelingen in de sector. Je ziet welke talenten je nodig hebt en welke opleidingen er zijn. Wil je aan de slag in deze sector, dan vind je hier tips voor meer informatie en zij-instroom.

Afbeelding
Kiezen voor een beroep in de zorg

Binnen de zorg zijn er verschillende branches:

 • Verpleging, Verzorging, Thuiszorg (VVT)
 • Ziekenhuizen
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Gehandicaptenzorg
 • Medisch-technisch/assisterende beroepen
 • Huisartsenpraktijken/gezondheidscentra
 • Overige zorg

Hieronder vind je voorbeelden van beroepen per branche.

Verpleging, Verzorging, Thuiszorg (VVT)

 • Huishoudelijk medewerker thuiszorg *
 • Helpende in instelling *
 • Verzorgende individuele gezondheidszorg * (ig)
 • (Algemeen) verpleegkundige *
 • Wijkverpleegkundige *
 • Kraamverzorgende *

Ziekenhuizen

 • Doktersassistenten *
 • Verpleegkundige (algemeen, gespecialiseerd) *
 • Medisch specialist, onder meer
  - Spoedeisende hulp *
  - Ouderen geneeskunde *
 • Operatieassistent, anesthesiemedewerker *
 • Verpleegkundig specialist *
 • Zorghulpen en -assistenten
 • Radiodiagnostisch laborant *
 • Hersen-, hart- en longfunctielaborant en technicus *

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

 • Woonbegeleider *
 • Psycholoog (gz, klinisch, eerstelijns) *
 • Psychiater *
 • Verslavingsarts *
 • Maatschappelijk werker
 • Psychotherapeut
 • Verpleegkundige psychiatrie *
 • Praktijkondersteuner GGZ *

Gehandicaptenzorg

 • Woonbegeleider *
 • Arts verstandelijk gehandicapten *
 • Pedagogisch medewerker
 • Activiteitenbegeleider dagbesteding
 • Verzorgende gehandicapten
 • Zorgassistent (ADL)

Medisch-technisch/assisterende beroepen

 • Medewerker steriele medische hulpmiddelen *
 • Apothekersassistent *
 • Tandarts-assistent *, preventieassistent
 • Tandtechnicus kroon-, brugwerk/prothese
 • Orthopedagoog *
 • Orthopedisch technicus * (schoen/prothese)
 • Medisch pedicure *
 • Audicien
 • Technisch oogheelkundig assistent
 • Allround medewerker optiek/opticien
 • Medisch en pathologisch analisten *

Huisartsenpraktijken/gezondheidscentra

 • Doktersassistent, triagist *
 • Praktijkondersteuner 
  - somatiek
 • Huisarts

Overige zorg

 • Ambulance-verpleegkundige *
 • Tandarts *
 • Mondhygiënist *
 • Apotheker *
 • Bedrijfsarts *
 • Verzekeringsarts *
 • Arbeidshygiënist*
 • Fysiotherapeut *
 • Logopedist *
 • Huidtherapeut
 • Ergotherapeut *

Kans op werk

In alle regio’s zijn veel kansen op werk in de zorg, vooral vanaf mbo niveau 3. Soms zijn er mogelijkheden voor zij-instromers. Beroepen met een * staan ook in de lijst Kansrijke beroepen (juli 2023).

Afbeelding
Kaart van Nederland met kleurtjes kans op werk in de zorg
Zorg, 4e kwartaal 2022. (Bron: UWV)

Zorgberoepen: niveau, taken en ontwikkelingen

Zorghulp (mbo-1)

Rollen/taken
Huishoudelijke zorg (zoals schoonmaken, wassen, opruimen, maaltijden rondbrengen en ophalen)

 • Zelfredzaamheid bevorderen **

Helpende (mbo-2) / Verzorgende ig (mbo-3)

Rollen/taken
Persoonlijke zorg (helpen bij aan- en uitkleden, eten, toiletgang, naar bed gaan)

 • Communiceren en samenwerken met cliënt, mantelzorgers en andere professionals **
 • Preventie: gezond gedrag bevorderen en gezondheidsrisico’s signaleren **

Verpleegkundige (mbo-4/hbo)

Rollen/taken
Verpleegtechnische handelingen (bijvoorbeeld uitreiken medicijnen, katheters inbrengen, wondzorg, injecties geven, neussondes inbrengen)

 • Kennis van relevante technologie **

Gespecialiseerd verpleegkundige (post mbo/hbo)

Rollen/taken
Gespecialiseerde handelingen (bijvoorbeeld begeleiden chemotherapie, SEH, intensive care)

 • Kennis van complexe hulpvragen **

** Wordt steeds belangrijker

Ondersteunende functies

Zorginstellingen nemen ook steeds vaker weer mensen aan voor ondersteuning en extra activiteiten met bewoners. Bijvoorbeeld:

 • ondersteunende taken: bedden opmaken, was verzorgen, brood klaarzetten, koffie schenken, schoonmaken, helpen in de keuken,
 • welzijn/recreatie: spelletjes doen, wandelen of andere activiteiten,
 • toezicht in de huiskamers, waardoor professionals weer rustiger 1-op-1 zorg kunnen verlenen.

Talent voor de zorg

 • Interesse in mensen en empathie
 • Sociale en communicatieve vaardigheden
 • Verantwoordelijk
 • In een team werken
 • Flexibel
 • Zelfstandig

Mbo-opleidingen voor de zorg

Directe zorg

 • Helpende zorg en welzijn
 • Verzorgende ig
 • Mbo-verpleegkunde
 • (Persoonlijk) begeleider maatschappelijke zorg (mbo-3/4)

Medisch technisch/assisterend (mbo-3/4)

 • Audicien
 • Allround medewerker optiek/opticien
 • Technisch oogheelkundig assistent
 • Orthopedisch (schoen)technisch specialist
 • Tandtechnicus kroon-, brugwerk/prothese
 • Doktersassistent
 • Medisch pedicure
 • Medewerker steriele medische hulpmiddelen

Aan de slag in de zorg

Er zijn goede kansen in de zorg. Zorginstellingen, opleiders, Leerwerkloketten, UWV, gemeenten en uitzendbureaus werken samen om personeel te vinden en te scholen. Vaak gaat het om een combinatie van leren en werken.

Wie betaalt de opleiding?

In de zorgsector is het vaak mogelijk om werken en leren te combineren. In dat geval ontvang je een leerlingensalaris dat elk jaar stijgt. Vaak wordt de opleiding dan door de zorginstantie betaald. Kijk op leerwerkloket.nl voor informatie over financiële regelingen.

Wil je persoonlijk advies?

Maak dan een afspraak bij een Leerwerkloket bij jou in de buurt.

Contact opnemen met Leerwerkloket

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met UWV Arbeidsmarktinformatie (mei 2023).