Kiezen voor een beroep in de kinderopvang

Op deze pagina vind je informatie over beroepen, de kans op werk en ontwikkelingen in de sector. Je ziet welke talenten je nodig hebt en welke opleidingen er zijn. Wil je aan de slag in deze sector, dan vind je hier tips voor meer informatie en zij-instroom.

Afbeelding
Kiezen voor een beroep in de kinderopvang

Pedagogisch medewerker

Kinderopvang is er voor kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. De meeste mensen werken in de kinderopvang als pedagogisch medewerker.

Er is opvang

 • bij kinderdagverblijven voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Hier is vaak een baby- (0 en 1 jaar) en een peutergroep (2-3 jaar);
 • in de buitenschoolse opvang (BSO) en de voor- en tussen schoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Zij bieden een pedagogisch verantwoorde en veilige opvang van kinderen als de ouders werken.

Op een kinderdagverblijf verzorgt en voedt een pedagogisch medewerker de baby’s en peuters en gaat met ze spelen, zingen en knutselen.
Op een buitenschoolse opvang begeleidt de pedagogisch medewerker de kinderen en zorgt dat ze kunnen sporten, of zich bijvoorbeeld bezig kunnen houden met de natuur, kunst of techniek.

Overige taken:  

 • stimuleren van de ontwikkeling en zelfstandigheid van kinderen;
 • overleggen met ouders, collega’s en deskundigen;
 • doen van kleine huishoudelijke taken, bijvoorbeeld ontsmetten van babyflessen, afwassen en stofzuigen.

Een groepshulp ondersteunt de pedagogisch medewerker. Deze groepshulp voert algemeen verzorgende taken uit en/of doet licht huishoudelijk werk.

Ook is er opvang bij gastouders thuis. Zij werken als zelfstandige. Het is voor alle gastouders verplicht om zich aan te sluiten bij een gastouderbureau. Dit gastouderbureau houdt toezicht op de gastouderopvang en let op de kwaliteit, de veiligheid en de hygiëne.

Ontwikkelingen

Pedagogisch medewerkers ervaren zelf de volgende veranderingen in de inhoud van het werk:

 • Er wordt meer deskundigheid en professionaliteit verwacht (bijvoorbeeld pedagogisch inzicht, werken volgens een pedagogisch beleidsplan en oplossend vermogen);
 • Er is meer aandacht voor registratie en rapportage (bijvoorbeeld vastleggen van de voortgang van kinderen);
 • Ouders verwachten meer (bijvoorbeeld ten aanzien van gezonde voeding of haal- en brengtijden).

Kans op werk

De vraag naar medewerkers kinderopvang is in alle regio’s groot. Zowel voor de dagopvang als voor de buitenschoolse opvang (bso).

De komende jaren wil het kabinet de vergoeding voor kinderopvang verhogen. Hierdoor zullen meer kinderen naar
de opvang gaan en zullen nog meer (pedagogisch) medewerkers kinderopvang nodig zijn. Dit biedt goede kansen op werk, ook voor zij-instromers.

Kijk ook op leerwerkloket.nl/kans-op-werk.

Afbeelding
Kaart van Nederland met kleurtjes kans op werk in de beveiliging
Medewerkers kinderopvang, 4e kwartaal 2022. (Bron: UWV)

Talent voor de kinderopvang

 • Interesse in de lichamelijke en psychische ontwikkeling van kinderen
 • Flexibel
 • Creatief
 • Initiatief nemen
 • Samenwerken
 • Sociale en communicatieve vaardigheden
 • Verantwoordelijk

Opleidingen

Pedagogisch medewerker
 • Pedagogisch medewerker kinderopvang (mbo niveau 3)
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (mbo niveau 4)
 • Onderwijsassistent (mbo niveau 4)

Ook vergelijkbare opleidingen zijn toegestaan.

Groepshulp

Geen opleidingseisen. Je leert het werk stap voor stap in de praktijk, via een eigen Ontwikkelpad.

Gastouder

Minimaal Helpende (mbo niveau 2) en een kinder-ehbo diploma

Buitenschoolse Opvang (bso)

Naast de diploma’s voor pedagogisch medewerker, kun je in de bso ook aan de slag met:

 • Sport en bewegen (niveau 3 of 4)
 • Activiteitenbegeleider (niveau 4)
 • Sociaal cultureel werker (niveau 4)
Aanvullende eisen: 
 • Voorschoolse educatie: zij-instromers moeten een aanvullende scholing volgen gericht op voorschoolse educatie.
 • Taaleis: mondelinge taalvaardigheid op niveau 3F/B2 (opleidingen vanaf niveau 4 voldoen automatisch)
 • Babygroepen: aantoonbare extra scholing voor werken met 0-jarigen (vanaf 2023).

De eisen gelden ook voor peutercentra.

Aan de slag in de kinderopvang

Er zijn kansen in de kinderopvang, ook voor zij-instromers. Naarmate de tekorten in de kinderopvang toenemen komen er ook meer mogelijkheden voor volwassenen om een overstap te maken naar de kinderopvang.

Wie betaalt de opleiding?

Wil je persoonlijk advies?

Maak dan een afspraak bij een Leerwerkloket bij jou in de buurt.

Contact opnemen met Leerwerkloket

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met UWV Arbeidsmarktinformatie (mei 2023).